neljapäev, 27. jaanuar 2011

Õpilaskonkurss „Targalt internetis”

Konkurssi raames valminud õpilastööd on näha paremal menüüs.

Otselingid:

Filmiklipp "Unistuste tüdruk internetist"
Plakat "Viirusetõrje - kaitse tulevikust!"
Animatsioon "Ketu lugu"
Animatsioon "Andrese äpardus internetis"
Koomiks "Targalt internetis 2011"
Lugu "Teadmatus ei vabanda..."


1. Filmiklipp "Unistuste tüdruk internetist"
Probleemipüstitus noortepärane, eelkõige hoiatav noormeestele ning veidi
võimendatult shokeeriv filmiklipp. Lahenduskäigu väljatöötamine täiesti
iseseisev, kooli IKT tehnika kõrval kasutati noormeestes huvitekitavat
transporditehnikat. Rõhuasetus maapiirkonna eripära arvestav.

2. Plakat "Viirusetõrje - kaitse tulevikust!"
Probleemipüstitus noortepärane, jõulisust rõhutav ja kindlustunnet loov
viirusetõrje reklaam. Postri motiivi, värvilahenduse ning üldise kujunduse
hindasid klassikaaslased mõjuvaks. Lahenduskäik iseseisva rühmatööna
õpilaste poolt, rühmatöö tulemus esitati valmis postri kujul.

3. Animatsioon "Ketu lugu"
Probleemipüstistus nooremale koolieale sobivalt lihtne ning südamlik,
online suhtluse ohte teavitav. Rõhuasetuses kuvandub IKT vahendite
kasutamise kõrval ka sõbra kaotuse kui ohu inimlik aspekt ning
klassikaaslaste hinnagul on see mõjuv just nooremas koolieas tüdrukutele.
Lahenduskäik ja animatsiooni teostus 100 % õpilaste rühmatöö tulemus
kooli IKT tehnikat kasutades väljaspool õppetööd. Kodustes tingimustes
tehtud animatsiooni valmistamise juures kasutati tööde autorite ütluse
kohaselt nooremate lasteaiaealsite õdede-vendade arvamusi. Rühmatöö
esitati valmis animatsiooni kujul.

4. Animatsioon "Andrese äpardus internetis"
Probleemipüstistus nooremale koolieale sobivalt lihtne, online suhtluse
ohte teavitav ning ebaõnnestumisele viitav. Rõhuasetus sobib rohkem kokku
selles eas poiste uudishimuga ja katsetamisvajadusega. Lahenduskäik ja
animatsiooni teostus 100 % õpilaste rühmatöö tulemus kooli IKT tehnikat
kasutades väljaspool õppetööd. Rühmatöö esitati valmis animatsiooni
kujul.

5. Koomiks "Targalt internetis 2011"
Probleemipüstitus noortepärane, eelkõige hoiatav tütarlastele ning veidi
võimendatult esitatud koomiks. Lahenduskäigu väljatöötamine täiesti
iseseisev, seotult esitatakse suhtlusportaalide ja mobiilsete
sidevahendite ärakasutamise ohte. Rõhuasetuses keskmise kooliea tütarlapsi
varitsevad ohud ja juhututvuste eest hoiatav sõnum.

6. Lugu "Teadmatus ei vabanda..."
Probleemipüstituselt interneti võimalusi ja ohte, autorlust ning
inimlikku saavutusvajadust käsitlev lugu. Arvestades internetis sisalduvat
ning lisanduvat info hulka on rõhuasetus sisukas, mõtlemapanev ning
kaasahaaravalt lihtsalt käsitletud. Lahenduskäik saadi rühmatöö tulemusena
ning esitati valmis töö.